###

AKTUALITA

#HRNOTES 47


24/11/2023

Poslanecká sněmovna postoupila novelu zákona o zaměstnanosti Senátu.

Obsahem novely má být:

- omezení dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce u téhož uživatele, které nebude moci nepřesáhnout 3 roky za dobu 5 po sobě jdoucích let,

- zákaz sjednání trvání pracovního poměru na dobu dočasného přidělení,

- zrušení povinného pojištění agentur práce pro případ jejich úpadku,

- navýšení kauce pro zprostředkovatele zaměstnaní nebo třeba

- úpravu definice nelegální práce aj.

Novela také počítá se zpřísněním postihů za umožnění výkonu nelegální práce a zavedením povinného ručení dodavatele ve stavebnictví za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele do výše minimální mzdy.

Ke změnám dojde i v oblasti nadnárodního poskytování služeb a v systému evidencí volných pracovních míst.

Velká část novely by měla začít platit od 1. ledna 2024. Návrh nyní čeká na schválení Senátem, aktuální text tak stále ještě nemusí být finální verzí.

#HRNOTES #FORLEX