###

AKTUALITA

Legal update - 2


23/4/2024

Vážení klienti,

opět se na Vás obracíme s přehledem těch nejzajímavějších změn v právních předpisech a rozhodovací praxi českých soudů:

• Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

• Plánovaný zákaz „greenwashingu“

• Digitální plné moci

• Poslanci schválili zpřísnění pravidel v rámci AML

• Návrh zásadní novely SŘS

• Ochranná pravidla pro odvody z DPP se možná výrazně změní

• Vybraná důležitá soudní rozhodnutí.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.

....

LEGAL UPDATE

Dear clients,

Once again, we are turning to you with an overview of the most interesting changes in the legislation and decision-making practice of the Czech courts:

• Amendment to the agricultural land fund protection act

• Planned ban on greenwashing

• Digital powers of attorney

• Members of the Chamber of Deputies approve tightening of AML rules

• Proposal for a fundamental amendment to the administrative procedure code

• Upcoming rules on agreement on work performance levies may change significantly

• Selected important case law.

In case of any questions about the above, we of course remain available to you.

Celé znění zde.