###

AKTUALITA

#HRNOTES 26


28/6/2024

Příplatky za noční práci, práci ve ztíženém prostředí a práci v sobotu a neděli bude nejspíš možné vtělit do celkové odměny z dohod

Výbor pro sociální politiku doporučil Poslanecké sněmovně před třetím čtením přijmout pozměňovací návrh plánované novely zákoníku práce, kterým by mělo být ustanovení § 138 doplněno o možnost sjednat odměnu z dohody již s přihlédnutím k noční práci, práci ve ztížených podmínkách nebo práci v sobotu a neděli.

Taková dohoda by zároveň měla obsahovat výši všech těchto příplatků, která by jinak zaměstnanci náležela, a rozsah práce ve ztíženém režimu s tím, že při jeho překročení by měl zaměstnanec nárok na standardní příplatek.

Uvedená změna by zaměstnavatelům mohla přinést možnost zjednodušení odměňování dohodářů, nicméně bude potřeba mít na paměti, že limit minimální mzdy se (po odečtení částky paušalizovaného příplatku z celkové výše odměny) uplatní u těchto zaměstnanců i nadále a stále bude potřeba vůči těmto zaměstnancům dodržovat i zásadu rovného zacházení (zj. v situaci, kdy na obdobné pozici bude u zaměstnavatele působit i zaměstnanec v pracovním poměru, který bude příplatky pobírat dle dosavadních pravidel stanovených zákoníkem práce).