###

AKTUALITA

#HRNOTES 27


5/7/2024

Kdo může rozhodnout o organizační změně?

Dne 29. 4. 2024 vydal Nejvyšší soud rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1011/2023 týkající se neplatnosti výpovědi z důvodu nadbytečnosti v důsledku organizační změny.

O organizační změně bylo rozhodnuto na jednání svolaném zaměstnankyní, která pracovala na pozici HR manažera a která také následně toto rozhodnutí podepsala. Podle judikatury je však k rozhodnutí o organizační změně příslušný statutární orgán. Ten sice může k tomuto zmocnit jinou osobu, k tomu však v daném případě nedošlo. Rozhodnutí nezmocněného vedoucího zaměstnance může statutární orgán potvrdit i následně. Nicméně aby bylo možné na základě takového rozhodnutí ukončit pracovní poměr, muselo by být schváleno nejpozději do doručení výpovědi zaměstnanci.

Vzhledem k tomu, že v tomto případě HR manažerka překročila svá oprávnění a statutární orgán dodatečně schválil rozhodnutí až po doručení výpovědi žalobkyni, Nejvyšší soud potvrdil rozsudek odvolacího soudu, který dovodil neplatnost této výpovědi.

Organizační změny jsou v praxi nepochybně jedním z nejčastějších důvodů pro ukončení pracovního poměru a dodržení všech (i formálních) pravidel je tak pro zaměstnavatele v tomto ohledu zcela stěžejní. Ve FORLEXu Vám splnění všech podmínek vždy rádi pohlídáme!