Náš tým

MATĚJ ČERNÝ, JUDR.

Advokát

BIO

Matěj Černý je advokátem trvale spolupracujícím s advokátní kanceláři FORLEX. Zaměřuje se především na korporátní právo, právo nemovitostí, obecnou smluvní a spornou agendu.

Před nástupem do advokátní kanceláře FORLEX působil jako advokátní koncipient v přední pražské advokátní kanceláři zaměřené zejména na právo občanské, obchodní a pracovní. V průběhu studia Matěj Černý absolvoval praxi na okresním státním zastupitelství, na okresním soudě (civilním i trestním úseku), na probační a mediační službě, v enviromentální nadaci a rovněž působil jako pomocná vědecká síla na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Matěj Černý je absolventem studia ve studijním oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kterou v roce 2017 úspěšně ukončil státní magisterskou zkouškou s vyznamenáním. Následně v roce 2020 zde absolvoval rigorózní řízení a byl mu udělen titul JUDr.

OBLASTI SPECIALIZACE

  • Obchodní korporace
  • Nemovitosti
  • Smluvní právo
  • Pracovní právo
  • Sportovní právo
  • Spory
MATĚJ ČERNÝ, JUDr.

VZDĚLÁNÍ

  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2017), titul Mgr.
  • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno (2020), titul JUDr.

JAZYKY

česky a anglicky

E-MAIL

matej.cerny@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu