Náš tým

MAREK JURÁŠ, JUDR., PH.D.

Advokát

BIO

Dovednosti v uvedeným disciplínách Marek Juráš nabyl nejen při výkonu více než desetileté advokátní praxe, ale rovněž jako vyučující na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Katedře soukromého práva a civilního procesu, což mu umožnilo propojení praktického výkonu práva a širšího teoretického vhledu do souvisejících otázek. V oblasti vedení soudního řízení absolvoval rigorózní řízení (JUDr.) a doktorské studium (Ph.D.) a na dané téma publikuje v právnických knihách a odborných časopisech (učebnice a komentáře k civilnímu procesu a insolvenčnímu právu).

V oblasti soudních sporů se Marek Juráš zaměřuje zejména na žalobní právo, strategii vedení soudních řízení, dokazování a koncentraci řízení napříč právním spektrem; dále pak zastupuje klienty i v řízení nesporných zejména rodinně právních.

Před zahájením činnosti pro advokátní kancelář FORLEX v roce 2017 Marek Juráš působil šest let jako koncipient v místní advokátní kanceláři s generální praxí. Současně působil v roce 2016 jako podnikový právník ve společnosti, kde se věnoval problematice pracovního a korporačního práva.

Marek Juráš působí především v Olomouci, v Ostravě a v Brně, a zajištuje tak operativní právní asistenci klientům po celé Moravě, ale v rámci zastupování v soudních řízeních působí po celém území republiky.

Osobním krédem pak je zejména v rodinněprávních kauzách nevidět jen text práva, ale především člověka a jeho životní příběh, který jej jako klienta a jeho blízké přivedl do dané situace.

OBLASTI SPECIALIZACE

 • Spory a arbitráže
 • Insolvence
 • Obecné soukromé právo
 • Náhrada škody
 • Rodinné právo manželské a péče o nezletilé
MAREK JURÁŠ, JUDR., PH.D.

VZDĚLÁNÍ

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta (2011), titul Mgr.
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta (2015), titul JUDr.
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta (2016), titul Ph.D.
 • Tallinn University of Technology, Tallinn Law School, Estonsko (2010)
 • University of San Diego, San Diego, California, USA (2014)
 • University of California, Berkeley, California, USA (2014)

JAZYKY

český, anglický, ruský, francouzský

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH

 • Česká advokátní komora

E-MAIL

marek.juras@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu