Náš tým

DARJA PAVLORKOVÁ, MGR.

Advokátní koncipientka

BIO

Darja Pavlorková je advokátní koncipientka advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se především na korporátní právo, obecnou smluvní agendu, fúze a akvizice.

Před zahájením praxe na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři FORLEX působila po celou dobu svého studia jako právní asistentka v přední tuzemské advokátní kanceláři zaměřené zejména na právo obchodní, občanské a trestní.

Darja Pavlorková je absolventkou magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě univerzity Karlovy v Praze. V současné době je účastníkem rigorózního řízení rovněž na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze.

OBLASTI SPECIALIZACE

  • Korporátní právo
  • Fúze, akvizice
  • Smluvní agenda
  • Spory

PROFILOVÉ TRANSAKCE A PORADENSKÉ PROJEKTY

  • Právní prověrky řady společností
  • Spolupráce při vedení obchodních i občanskoprávních sporů
  • Poskytování právního poradenství v oblasti obchodního práva a korporátních vztahů (komplexní právní servis k valným hromadám obchodních společností, zakládání obchodních společností, úprava zakladatelských dokumentů)
DARJA PAVLORKOVÁ, MGR.

VZDĚLÁNÍ

  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2019), titul Mgr.

JAZYKY

český, anglický, polský

E-MAIL

darja.pavlorkova@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu