Naše služby

BANKOVNÍ FINANCOVÁNÍ

Krevním oběhem podnikání jsou dobře nastavené finanční toky.

Bankovní financování

STANDARDNÍ OBLASTI ČINNOSTI:

  • Úvěrové financování
  • Akviziční financování
  • Financování nemovitostí
  • Projektové financování
  • Zajištění pohledávek v obchodních vztazích
  • Factoring a další formy pohledávkového financování
  • Leasing
  • Dluhové cenné papíry

ZVLÁŠTNÍ PRODUKTY:

  • Vícestranné úvěrové vztahy (klubová a syndikovaná financování; asistence při úpravách vztahů mezi věřiteli)
  • Krizové finance (restrukturalizace finančních vztahů, standstill dohody, nastavování struktur pro refinancování starých závazků)
  • Mezinárodní finanční vztahy (komplexní podpora při přeshraničních úvěrových vztazích s českým prvkem)
  • Pohledávkové transakce (nákupy a prodeje balíků pohledávek a další dispozice s pohledávkami)

Tým