Náš tým

LUKÁŠ MAREK, MGR.

Advokát

BIO

Lukáš Marek je advokátem advokátní kanceláře FORLEX. Specializuje se zejména na poskytování právních služeb v oblasti obchodních korporací a M&A transakcí. Lukáš Marek dále poskytuje poradenství v oblasti smluvního práva a obchodních vztahů.

V oblasti M&A transakcí se Lukáš Marek účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, zejména v odvětvích strojírenského průmyslu, školství, telekomunikací, zemědělství, zdravotnictví. V oblasti práva obchodních korporací se Lukáš Marek zaměřuje na běžnou agendu provozu a správy společností (corporate governance), jakož i na strukturální změny např. v procesech nuceného přechodu akcií, finanční asistence, zvyšování základního kapitálu.

Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří FORLEX v roce 2016, Lukáš Marek pracoval několik let pro jednu z předních pražských advokátních kanceláří. V minulosti Lukáš Marek absolvoval několik pracovních stáží např. ve Spojených státech amerických.

OBLASTI SPECIALIZACE

  • Obchodní korporace
  • Obchodní vztahy
  • M&A

PROFILOVÉ TRANSAKCE A PORADENSKÉ PROJEKTY

  • Účast na vnitrostátních i mezinárodních M&A transakcích, včetně zejména účasti při akvizici významného telefonního operátora, účasti při nabytí kontroly nad jednou z nejvýznamnějších českých soukromých vysokých škol, akvizice významné pěstitelské farmy na Jižní Moravě, prodej předního výrobce kontejnerů, účast na nepřímé akvizici předního českého výrobce dílů pro automobilový průmysl a jiné obdobné transakce
  • Poskytování právního poradenství při realizaci procesu squeeze out v několika společnostech, při přeměnách obchodních společností, při poskytování finanční asistence, při zvyšování základního kapitálu (mimo jiné nepeněžitými vklady), komplexní právní servis k valným hromadám obchodních společností, úprava zakladatelských dokumentů, zakládání společností, příprava a revize akcionářských dohod
  • Poskytování právních služeb v oblasti nemovitostních transakcí (akvizice průmyslového areálu)
  • Poskytování právních služeb provozovateli televizního vysílání v oblasti smluvních, autorskoprávních a v jiných TMT záležitostech
  • Modifikace obchodních podmínek a příprava workshopů s ohledem na rekodifikaci českého soukromého práva (včetně významných klientů v oblasti bankovnictví, klientů zaměřených na online prodeje zboží a služeb)
LUKÁŠ MAREK, MGR.

VZDĚLÁNÍ

  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2012), titul Mgr.

JAZYKY

český, anglický

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH

  • Česká advokátní komora

E-MAIL

lukas.marek@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu