Náš tým

DOMINIK ŠOLC, MGR.

Advokátní koncipient

BIO

Dominik Šolc je advokátním koncipientem advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na zdravotnické právo, právo obchodních společností, fúze a akvizice.

V oblasti akvizic a prodejů podniků se Dominik Šolc účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, zejména při provádění právních prověrek (due diligence). V oblasti korporátního poradenství se Dominik Šolc zaměřuje na běžnou agendu provozu společnosti (corporate governance) a závazkové právo.

V oblasti zdravotnického práva se Dominik Šolc zaměřuje mj. na problematiku zdravotních prostředků, veřejného zdravotního pojištění a pracovnělékařských služeb.

Před zahájením činnosti v rámci advokátní kanceláře FORLEX v roce 2016 Dominik Šolc působil od r. 2012 v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners na pozici právního asistenta.

OBLASTI SPECIALIZACE

  • Obchodní korporace
  • Fúze & Akvizice
  • Právo duševního vlastnictví
  • Zdravotnické právo

PROFILOVÉ TRANSAKCE A PORADENSKÉ PROJEKTY

  • Poradenství v oblasti pracovnělékařských služeb
  • Právní prověrky řady společností, účast na vnitrostátních i mezinárodních M&A transakcích
  • Poskytování právního poradenství v oblasti obchodního práva a korporátních otázek (zejména ve vztahu k valným hromadám obchodních společností a souvisejícím otázkám)
DOMINIK ŠOLC, MGR.

VZDĚLÁNÍ

  • Masarykova univerzity, Právnická fakulta, Brno (2016), titul Mgr.
  • Háskólinn á Akureyri, Island (2015)

JAZYKY

český, anglický

E-MAIL

dominik.solc@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu