FORLEX

CELÝ TÝM


IVAN BARABÁŠ, JUDR., ING.

IVAN BARABÁŠ, JUDR., ING.

Advokát, společník

Ivan Barabáš je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře FORLEX s téměř dvacetiletou zkušeností v poskytování právní služeb klientům z řad významných zahraničních a českých korporací, investičních skupin a soukromých osob...

Celé BIO


ALEŠ KLECH, JUDR., LL.M.

ALEŠ KLECH, JUDR., LL.M.

Advokát, společník

Aleš Klech je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře FORLEX, který v advokacii působí již téměř dvacet let. Specializuje se na oblast práva nemovitostí, na spornou agendu v obchodních i civilních věcech, problematiku insolvenčního řízení a oblast akvizic a prodejů společností...

Celé BIO


PAVEL ŘÍHA, MGR.

PAVEL ŘÍHA, MGR.

Advokát, společník

Pavel Říha je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře FORLEX s téměř dvacetiletou praxí v oboru. Specializuje se na oblast korporátního poradenství, akvizic, prodejů a přeměn společností a oblast insolvencí a restrukturalizací...

Celé BIO


LENKA NĚMCOVÁ, MGR.

LENKA NĚMCOVÁ, MGR.

Advokátka, společník

Lenka Němcová je partnerkou advokátní kanceláře FORLEX. Specializuje se na právo nemovitostí a stavební právo, správní právo, obecné obchodní právo a právo obchodních společností. Lenka Němcová dále poskytuje poradenství v oblasti akvizic a prodejů společností...

Celé BIO


EVA OSTRUZSKA KLUSOVÁ, MGR.

EVA OSTRUSZKA KLUSOVÁ, MGR.

Advokátka, společník

Eva Ostruszka Klusová je partnerkou advokátní kanceláře FORLEX s více než desetiletou praxí v poskytování právních služeb. Zaměřuje se zejména na pracovní právo a právo zdravotnictví a farmacie...

Celé BIO


MAREK JURÁŠ, JUDR., PH.D.

MAREK JURÁŠ, JUDR., PH.D.

Advokát

Marek Juráš je advokátem trvale spolupracujícím s advokátní kanceláří FORLEX. Zaměřuje se zejména na vedení soudních sporů v obecném i obchodním soukromém právu a s tím související otázky insolvenčního práva; v rámci týmu advokátní kanceláře se specializuje na rodinné právo a manželské majetkové právo...

Celé BIO


LUKÁŠ MAREK, MGR.

LUKÁŠ MAREK, MGR.

Advokát

Lukáš Marek je advokátem advokátní kanceláře FORLEX. Specializuje se zejména na poskytování právních služeb v oblasti obchodních korporací a M&A transakcí. Lukáš Marek dále poskytuje poradenství v oblasti smluvního práva a obchodních vztahů...

Celé BIO


TEREZA PLÁŠKOVÁ, MGR., ING.

TEREZA PLÁŠKOVÁ, MGR., ING.

Advokátka

Tereza Plášková je advokátkou advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména právo obchodních společností, korporátní poradenství, smluvní a pracovní právo...

Celé BIO


DOMINIK ŠOLC, MGR.

DOMINIK ŠOLC, MGR.

Advokát

Dominik Šolc je advokátem advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na smluvní právo, fúze a akvizice a zdravotnické právo. ...

Celé BIO


SIMONA ZAHRADNÍČKOVÁ, MGR.

SIMONA ZAHRADNÍČKOVÁ, MGR.

Advokátka

Simona Zahradníčková je advokátkou advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na pracovní právo, právo obchodních společností, fúze a akvizice. Zároveň poskytuje služby francouzsky hovořícím klientům.

Celé BIO


MATĚJ ČERNÝ, JUDr.

MATĚJ ČERNÝ, JUDR.

Advokátní koncipient

Matěj Černý je advokátní koncipient advokátní kanceláře Forlex. Zaměřuje se především na korporátní právo, právo nemovitostí, obecnou smluvní a spornou agendu.

Celé BIO


ZUZANA FRICOVÁ, MGR.

ZUZANA FRICOVÁ, MGR.

Advokátní koncipientka

Zuzana Fricová je advokátní koncipientkou advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na oblast soudních sporů, smluvní právo, obchodní právo a pracovní právo.

Celé BIO


DARJA PAVLORKOVÁ, MGR.

DARJA PAVLORKOVÁ, MGR.

Advokátní koncipientka

Darja Pavlorková je advokátní koncipientka advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se především na korporátní právo, obecnou smluvní agendu, fúze a akvizice...

Celé BIO


ROBERT SIKORA, MGR.

ROBERT SIKORA, MGR.

Advokátní koncipient

Robert Sikora je advokátním koncipientem advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na obchodní korporace, fúze & akvizice, smluvní právo a pracovní právo...

Celé BIO


ADAM TIETZ, MGR.

ADAM TIETZ, MGR

Advokátní koncipient

Adam Tietz je koncipient advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se především na právo zdravotnické a farmaceutické, právo nemovitostí, obecnou smluvní agendu a spory. Mimo výše uvedené se Adam Tietz zajímá také o právo spojené s esportem...

Celé BIO


TOMÁŠ TYCHTL, MGR.

TOMÁŠ TYCHTL, MGR.

Advokátní koncipient

Tomáš Tychtl je advokátní koncipient advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se především na korporátní právo, pracovní právo, obecnou smluvní agendu a právo nemovitostí...

Celé BIO


KAMILA ULRICHOVÁ, MGR.

KAMILA ULRICHOVÁ, MGR.

Advokátní koncipientka

Kamila Ulrichová je absolventkou studia ve studijním oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které v roce 2017 úspěšně ukončila státní magisterskou zkouškou...

Celé BIO