Náš tým

ROBERT SIKORA, MGR.

Advokát

BIO

Robert Sikora je advokátem trvale spolupracujícím s advokátní kanceláří FORLEX. Zaměřuje se zejména na obchodní korporace, fúze & akvizice a závazkové právo.

Robert Sikora je absolventem studijního oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studia absolvoval také jednosemestrální studijní pobyt na katedře práva Fakulty společenských věd Technické Univerzity v Tallinnu. Po úspěšném ukončení studia pracoval více než rok v zahraničí. V roce 2018 složil mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka Cambridge English Qualifications na nejvyšší úrovni C2 Proficiency.

V rámci práva obchodních korporací se zaměřuje jak na běžnou agendu provozu a správy obchodních korporací (corporate governance), tak i na strukturální změny, přeměny, zakládání obchodních korporací či likvidace. V oblasti akvizic se účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, zejména při provádění právních prověrek (due diligence) a navazujícího vyjednávání smluvní dokumentace.

V oblasti závazkového práva se Robert Sikora podílel na přípravě a připomínkování smluvní a jiné dokumentace v nejrůznějších oblastech, zejména informačních technologií, rozličných odvětví průmyslu, dopravy a dalších.

Ve všech zmíněných oblastech se Robert Sikora podílí na poskytování právního poradenství pro tuzemskou i zahraniční klientelu.

OBLASTI SPECIALIZACE

  • Obchodní korporace
  • Fúze & akvizice
  • Závazkové právo
ROBERT SIKORA, MGR.

VZDĚLÁNÍ

  • Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2016), titul Mgr.
  • Tallinn University of Technology, Tallinn Law School, Estonsko (2014)

JAZYKY

český, anglický

E-MAIL

robert.sikora@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu