Náš tým

EVA OSTRUSZKA KLUSOVÁ, MGR.

Advokátka

BIO

Eva Ostruszka Klusová je advokátkou advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na pracovní právo a právo zdravotnictví a farmacie. Dlouhodobě se věnuje také obchodnímu právu a právu obchodních společností. Zároveň poskytuje služby také francouzsky hovořícím klientům.

V oblasti pracovního práva se Eva Ostruszka Klusová zabývá zejména problematikou pracovnělékařských služeb, ochranou zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, problematikou nelegálního zaměstnávání či pracovněprávní due diligence. V oblasti zdravotnického práva má pak Eva Ostruszka Klusová zkušenosti především s regulací zdravotnických prostředků, poskytováním úhrad za zdravotní služby, převody závodů a společností působících v oblasti zdravotnictví a farmacie či sjednáváním smluv se zdravotními pojišťovnami.

Před zahájením činnosti v rámci advokátní kanceláře FORLEX v roce 2016 Eva Ostruszka Klusová působila více než šest let v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, a to postupně jako právní asistentka, advokátní koncipientka a po složení advokátních zkoušek v roce 2014 také jako advokátka.

PROFILOVÉ TRANSAKCE A PORADENSKÉ PROJEKTY

  • Komplexní pracovněprávní poradenství celé řadě zaměstnavatelů (mj. pro významné klienty působící v oblastech těžkého průmyslu, strojírenství, chemie, automobilového průmyslu, energetiky, informačních technologií či farmacie), a to včetně auditu vzorové dokumentace a nastavení vnitřních procesů u zaměstnavatelů
  • Poradenství ve vztazích zaměstnavatelů s poskytovateli pracovnělékařských služeb, a to nejen při uzavírání smluv o poskytování pracovnělékařských služeb ale i při vydávání a přezkumu lékařských posudků o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
  • Poradenství významným mezinárodním společnostem působící v oblasti stavebnictví či textilního průmyslu v otázkách uplatňování nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
  • Poradenství řadě významných klientů v oblasti corporate governance a vztahů s manažery
  • Poradenství při akvizicích poskytovatelů zdravotních služeb a společností působících v oblasti distribuce zdravotnických prostředků (mj. při vyjednávání převodu činnosti se zdravotními pojišťovnami či zajišťování potřebných oprávnění k činnosti)
  • Právní prověrky řady společností působících v oblasti zdravotnictví a farmacie
  • Vedení workshopů, seminářů a prezentace pracovněprávní problematiky
EVA OSTRUZSKA KLUSOVÁ, MGR.

VZDĚLÁNÍ

  • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno (2011), titul Mgr.
  • Université Aix-Marseille III Paul Cézanne, Právnická fakulta, Aix-en-Provence (2008)

JAZYKY

český, anglický, francouzský

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH

  • Česká advokátní komora

E-MAIL

eva.klusova@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu