Náš tým

KAMILA FIŠEROVÁ ULRICHOVÁ, MGR.

Advokátka

BIO

Kamila Ulrichová je advokátkou trvale spolupracující s advokátní kanceláří FORLEX. Zaměřuje se zejména na poskytování poradenství v oblasti práva nemovitostí, správní právo, ochranu osobních údajů a pracovní právo.

V rámci praxe v oblasti nemovitostí má Kamila Ulrichová zkušenosti v komplexním poradenstvím při přípravě a revize smluvní dokumentace, právních prověrkách a řešení sporů v rámci realizace nejrůznějších stavebních záměrů. V oblasti ochrany osobních údajů se Kamila Ulrichová podílela na řadě větších i malých projektů implementace obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) do podnikových procesů a navazujícího právního poradenství. V oblasti pracovního práva se Kamila Ulrichová zabývá zejména problematikou monitorování zaměstnanců na pracovišti a nelegálního zaměstnávání.

Před zahájením činnosti v rámci advokátní kanceláře FORLEX v roce 2017 Kamila Ulrichová působila na pozici právního asistenta v přední pražské advokátní kanceláři, zaměřující se zejména na právo občanské, obchodní a trestní.

OBLASTI SPECIALIZACE

  • Nemovitosti
  • Správní právo
  • Pracovní právo
  • Ochrana osobních údajů
  • Korporátní compliance
  • Obecná smluvní agenda
KAMILA ULRICHOVÁ, MGR.

VZDĚLÁNÍ

  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2017), titul Mgr.
  • Università di Bologna, Scuola di Giurisprudenza, Bologna (2015)

JAZYKY

český, anglický

E-MAIL

kamila.ulrichova@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu