Náš tým

KAMILA ULRICHOVÁ, MGR.

Advokátní koncipientka

BIO

Kamila Ulrichová je absolventkou studia ve studijním oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které v roce 2017 úspěšně ukončila státní magisterskou zkouškou.

Před nástupem do advokátní kanceláře FORLEX působila jako praktikant v přední pražské advokátní kanceláři zaměřené zejména na právo občanské, obchodní a trestní.

V advokátní kanceláři FORLEX působí od roku 2017 na pozici advokátního koncipienta se zaměřením na správní právo, nemovitosti, pracovní právo a ochranu osobních údajů.

OBLASTI SPECIALIZACE

  • Nemovitosti
  • Smluvní právo
  • Pracovní právo
  • Ochrana osobních údajů
  • Spory
KAMILA ULRICHOVÁ, MGR.

VZDĚLÁNÍ

  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2017), titul Mgr.
  • Università di Bologna, Scuola di Giurisprudenza, Bologna (2015)

JAZYKY

český, anglický

E-MAIL

kamila.ulrichova@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu