Náš tým

ADAM TIETZ, MGR.

Advokátní koncipient

BIO

Adam Tietz je koncipient advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se především na právo zdravotnické a farmaceutické, právo nemovitostí, obecnou smluvní agendu a spory. Mimo výše uvedené se Adam Tietz zajímá také o právo spojené s esportem.

V oblasti zdravotnického práva se Adam Tietz věnuje zejména problematice farmaceutického průmyslu se zaměřením na lékárny. Na jednotlivá témata v tomto odvětví publikuje v odborných časopisech a přednáší na odborných konferencích.

Před zahájením praxe na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři FORLEX v roce 2020 působil od r. 2018 jako právní asistent, následně jako advokátní koncipient, v tuzemské advokátní kanceláři zaměřené zejména na právo nemovitostí, duševního vlastnictví a informačních technologií. V průběhu studia Adam Tietz působil jako pomocná vědecká síla na katedře mezinárodního a evropského práva.

Adam Tietz je absolventem magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, který v roce 2019 úspěšně ukončil státní závěrečnou zkouškou.

OBLASTI SPECIALIZACE

  • Zdravotnické právo
  • Smluvní agenda
  • Právo nemovitostí
  • Spory
ADAM TIETZ, MGR.

VZDĚLÁNÍ

  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2019), titul Mgr.

JAZYKY

český, anglický, ruský

E-MAIL

adam.tietz@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu